İcra Hukuku

İMZASI SİZE AİT OLMAYAN SENEDE KARŞI İMZAYA İTİRAZ

İMZASI SİZE AİT OLMAYAN SENEDE KARŞI İMZAYA İTİRAZ

Sizin aleyhinize altındaki imza veya cirosu size ait olmayan bir kambiyo senediyle...

KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKİN CEZA DAVASI İLE TAHSİLİ

KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKİN CEZA DAVASI İLE TAHSİLİ

Çeki düzenleyen gerçek kişi veyahut tüzel kişinin yetkilisi hakkında “çekle ilgili...

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN KONKORDATOYA ETKİSİ NEDİR?

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN KONKORDATOYA ETKİSİ NEDİR?

Ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada yayılan ve tabiri caizse hayatı neredeyse...

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu davanın amacı, borçluların henüz tasarruf yetkilerinin kısıtlanmamış olduğu dönemde,...

KİRASINI ÖDEMEYEN KİRACI NASIL ÇIKARTILIR?

KİRASINI ÖDEMEYEN KİRACI NASIL ÇIKARTILIR?

Konut ve işyerlerini kiracı olarak kullanan kişilerin kira ödemeleri aksatması veya...

TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Ödeme taahhüdü; icra dairelerinde, icra müdürü huzurunda imzalanan, borçlunun borcunu...