ÖZEL ESASLARA (KOD’A) ALINDIM, NASIL ÇIKARIM?

Bir gün muhasebeciniz veya mali müşaviriniz sizi arayarak vergi dairesinin sizi özel esaslara aldığını söyleyebilir. Bunun anlamı, vergi dairesindeki işlemlerinizin kısıtlandığı ve vergi dairesi tarafından “kara liste”ye alındığınızdır.

ÖZEL ESASLARA (KOD’A) ALINDIM, NASIL ÇIKARIM?
hukuki makale

Bir gün muhasebeciniz veya mali müşaviriniz sizi arayarak vergi dairesinin sizi özel esaslara aldığını söyleyebilir. Bunun anlamı, vergi dairesindeki işlemlerinizin kısıtlandığı ve vergi dairesi tarafından “kara liste”ye alındığınızdır.

Vergi idaresi tarafından özel esaslara (kod’a) alındığınız tesadüfen veya sizden mal almak isteyen başka firmalar vasıtasıyla öğrenmektedir.

 

Neden Özel Esaslara (Kod’a) Alındım?

Mal veya hizmet aldığınız yani iş yaptığınız bir mükellef vergi incelemesine girmiş olabilir. Vergi incelemesi neticesinde bu kişinin, sahte fatura düzenlediği veya kullandığı yönünde bir tespit yapılmışsa bu kişi ile ticaret yaptığınız için siz de “koda (özel esaslara) alınabilirsiniz.

Bu şekilde bir olay yaşanmasa dahi vergi idaresi sizin işlemlerinizde “olumsuz” bir durum gördü ise sizi “özel esaslara (koda)” alabilir.

 

Peki, Nedir Bu “Özel Esaslar (Kod)”?

Mükelleflerin bazı işlemeleri, vergi idaresinin kendince sakıncalı veya şüpheli addettiği bazı durumlar kapsamına girebilir. Vergi iadesi, yükümlüler/vergi ödevlilerini izlemekte ve sakıncalı gördüğü işlemlerin tespiti halinde kendince bazı tedbirler almaktadır. Bu tedbirlerden biri de “olumsuz mükellefler listesi” veya “kara liste” niteliğinde, ilgililerce “kod listesi” veya “özel esaslar listesi” olarak da ifade edilen bir uygulamadır.

 

Kod’a (Özel Esaslara) Girilmesinin Sonucu Nedir? 

Özel esaslara yani koda alındıysanız “sakıncalı” kişiler arasına girdiniz demektedir. “Kara liste” olarak da adlandırılan bu listeye girdiyseniz vergi idaresi tarafından KDV iade talepleriniz reddedilecek veya yükseltilmiş teminatlar karşılığında yerine getirilecektir.

Özel esaslara girmiş olmanızın bir diğer sonucu ise ticari hayatınızın tehlikeye girmesidir. Koda alındıysanız mal veya hizmet satmanız zorlaşır çünkü sizden mal veya hizmet almış olan veya almak isteyen mükellefler vergi dairesi tarafından sözlü veya yazılı olarak uyarılır. Vergi idaresi, ticaret yaptığınız bu kişilere, “koddaki yükümlülerden yapılan alışlara ait faturaları hesaplarından çıkarmaları, sonuç olarak ilgili faturalara ait katma değer vergilerini indirim konusu yapmamaları, bu suretle düzeltme beyannamesi vermeleri, aksi takdirde incelemeye alınacakları” yönünde uyarıda bulunur. Ticaret yaptığınız kişiler ise bir vergi incelemesi ve/veya vergisel yaptırıma muhatap olmamak için vergi idaresinin bu talebini yerine getirmek ve ilave vergi ile faizini ödememek için sizinle ticareti durdurmak zorunda kalacaklardır.

Yukarıdaki uygulamalar neticesinde ticari itibarınız zedelenecek, ticari faaliyetleriniz sekteye uğrayacak, adları listede yer almayan yükümlülerle rekabet yapamaz duruma gelme tehlikeniz oluşacaktır. Görüldüğü üzere özel esaslara girmeniz veya koda alınmanız, telafisi imkansız maddi manevi zararlara neden olduğu olmaktadır.

Bu nedenlerle, ticari hayatınızı devam ettirebilmek ve vergisel işlemlerinizi yapabilmek için ivedi olarak özel esaslardan (kod’dan) çıkmanız gereklidir.

 

Kod’dan (Özel Esaslardan) Nasıl Çıkarım?

Öncelikle bilinmesi gereken, vergi dairesinin özel esaslara alma (koda sokma) işleminin hukuka aykırı olduğudur. Bu işlem gerek Anayasa’daki hakların ihlaline gerekse kanuni düzenlemelere aykırıdır. Ayrıca vergi idaresine, bu işlemi yapmak için yetki verilmemiştir. Kanunlarımızda da özel esaslara alma veya koda girme gibi bir tedbir veya yaptırım tanımlanmamıştır. Bu nedenle, kişileri bu şekilde gruplandırmak ve “karar liste” kapsamına almak hukuka aykırıdır.

Bu suretle, açılacak dava ile bir aylık süre sonunda özel esaslardan mahkeme kararı alınarak çıkmak mümkün.

 

Ne Yapmam Gerekiyor?

Yapmanız gereken şey, öncelikle konu hakkında uzman bir avukat ile iletişime geçmektir. İrtibat numaramızdan ya da iletişim formundan bizimle iletişime geçmeniz halinde konu hakkında uzman olan avukat gerekli belge ve bilgileri sizden talep edecektir. Vekaletname çıkartılmasından sonra dava açılacak ve 1-2 ay içerisinde koddan yani özel esaslardan çıkmanız sağlanacaktır.

Detaylı bilgi almak için, yazının sahibi uzman avukatımıza aşağıda bulunan buton aracılığıyla sorunuzu sorabilirsiniz.

Uzman Avukata Hemen Sor !